סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-8441936
matnas_tuba@hotmail.com
פקס: 04-6930172

نحن نؤمن | האני מאמין

* المركز الجماهيري طوبا الزنغرية *

نحن نؤمن | האני מאמין 

 

האדם במרכז ומהווה חלק אורגני מהקהילה בה הוא חי.

פעילות תרבות ופנאי קובעת את אופייה של החברה ואת איכות החיים של הפרטים המרכיבים אותה.

בקהילה קיימים אינטרסים משותפים אותם ניתן לקדם באמצעות פיתוח קהילתי הנושא אופי תרבותי.

פנאי הוא משאב ופוטנציאל, שהאדם יכול להשתמש בו בדרך חיובית או בדרך שלילית והרסנית.

נושאי תפקידים בקהילה מהווים כוח חיוני המניע ומשפיע על אופייה ועל התפתחותה של הקהילה.

שיתוף פעולה בין האורגנים השונים בקהילה מניב קידום אינטרסים קהילתיים משותפים.

תודעה קהילתית ותודעת פנאי ניתנות לשינוי מתוך תהליך חינוכי.

לשם הנעת הקהילה להעלאת איכות חיים - נדרשים ידע ומקצועיות.

  • החברה למתנסים
  • מתנסנט | חוגים