סיירת הורים 

גישור נשים

קבוצת כדור רגל נוער

עיר ללא אלימות היא תכנית התערבות קהילתית בנושא האלימות בישוב . מטרת התכנית היא העלאת המודעות כלפי התופעה והבאתה על סדר היום הציבורי בישוב .