קהל יעד מכיתה ג עד י"ב

מעורבות קהילתית ואירועים 

טיול אילת שכבה צעירה כל שנה באפריל

טיול כפר החורש כל שנה ביולי

סמינר מדצ"ם באוגוסט כיתות ח

תנועה אחת (ערבים יהודים ) לכיתות י"א + י"ב 

פעילות שבועית בקן (מתנ"ס)שלוש פעמים בשבוע מכיתה ג עד ח 

---------------------------------

הנוער העובד והלומד - (הנוע"ל) היא תנועת נוער שיסודותיה בתנועת הנוער העובד, שהוקמה ב-1924 בארץ ישראל על ידי בני נוער עובדים שהתאגדו על מנת להגן על עבודתם וזכויותיהם. "הנוער העובד" התמזגה (בשנת 1959) עם התנועה המאוחדת ליצירת "הנוער העובד והלומד" (חברי תנועות אלו היוו, בתקופה שלפני קום מדינת ישראל, כמחצית מחברי ההכשרות המגויסות לפלמ"ח). התנועה מהווה יום את מעגל החיים הצעיר של תנועת דרור ישראל.

תנועת הנוער העובד והלומד פועלת בתוך היישוב טובא -זנגריה מזה שניים ,הכוולת מספר רב של משתתפיים אם זה נערים ונערות.

מטרות התנועה :

התנועה חותרת לעצב את תפיסת עולמם של חניכיה על-פי הקווים הבאים:

בוגר הרואה את האדם ואושרו כיסוד מרכזי בהוויה ומקיים אורחות חיים המבטאים אמונה זו.

בוגר בעל עמדות דמוקרטיות וסוציאליסטיות.

בוגר הרואה את מסורת ישראל כמקור השראה ולא כמקור סמכות.

בוגר שהאחריות האישית והטלת הספק הינם יסודות בגיבוש תפיסת עולמו ומימושה.

בוגר המבסס את קיומו החומרי והתרבותי על עשייה אישית.

בוגר המעורב ופעיל בתהליכי שינוי חברתיים בכיוון אמונותיו ותפיסותיו.

בוגר השואף להגשים עצמו במדינת ישראל ושותף לתהליכי בנייתה והגנתה.

בוגר השואף להגשים עצמו במסגרת הקיבוץ או במסגרות שיתופיות סוציאליסטיות אחרות.