בחינוך הרגיל מצויים תלמידים בעלי הישגים לימודיים נמוכים ובתוכנית מרכז הלמידה מקבלים את כל האמצעים לשיפור האישי בלימודים .